Küresel bir ekonominin temelinde, etkili altyapı ağlarına sahip olmak yatar. Ülkelerin büyümesi ve gelişebilmesi için, rekabetçi ulaşım hizmetlerini güvenli bir şekilde sunması ve bu hizmetlerin sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Altyapı hizmetleri, maddi veya ekonomik altyapı olarak adlandırılan hizmetleri kapsar. Buna göre ekonomik altyapı; enerji, gaz boru hattı, telekomünikasyon, su ve kanalizasyon, katı atık toplama ve imhası alanlarındaki hizmetleri; barajlar, sulama kanalları veya yollara yönelik bayındırlık hizmetlerini ve demiryolları, kent içi ulaşım, limanlar ve suyolları ile havaalanları gibi ulaşım hizmetlerini içerir.

ERDEMİR AYDINLATMA İNŞAAT MADENCİLİK DIŞ TİC. A.Ş. gerçekleştirdiği önemli projeler ile hizmet götürdüğü işveren ve toplumlara, sürdürülebilir gelişim, sosyo-ekonomik büyüme ve güvenli seyahat imkanı sağlar.