Klasik bina özellikleri
-Anıtsal yapı tarzı benimsenir. Klasik sütunlar, formlar ve çizgiler sadeliği sağlamak için önemlidir.
-Resim, heykel gibi sanat dallarında olduğu gibi mimaride de gereksiz detaylara yer verilmez. Amaç, sadelik çerçevesinde eserler ortaya koymaktır.
-Binalar dengeli yani simetrik şekilde tasarlanır.
-Genellikle binanın ön cephesinde yer alan, ayakta duran düz ve uzun sütunlar, eserin klasik mimariye ait olduğunu açık şekilde gösteren özelliktir.
-İnşa edilen binalar, kubbeli çatılara ya da çatı kısmında üçgen bir forma sahiptir.
-Genellikle büyük binalar inşa edilir.