Projenin gerçekleşmesindeki ilk süreç başlangıç sürecidir. Daha sonra gelen planlama süreci uygulama sürecine dönüşür. Uygulama süreci devam ederken izleme ve kontrol sürecine tabii tutulur. İzleme ve kontrol sürecinde elde edilen sonuçlarda planlama ve
uygulama sürecindeki verilerde tutarlılık varsa proje yönetim süreci devam eder. Ancak tutarlılık sorunu varsa tekrar planlama sürecine geçilir ve gerekli düzeltmeler yapılır.
Son aşamada proje yönetim sürecinde bir sıkıntı yoksa kapanış sürecine geçilerek proje sonlandırılır. Proje yönetim süreçleri aşamalarını sıralarsak;
• Başlangıç süreci
• Planlama süreci
• Yürütme süreci
• İzleme ve kontrol süreci
• Kapanış süreci