Üst yapı; altyapı üzerine kurulan, oturmaya veya üretime yarayan yapıların tümüdür. Farklı bir tanımla; yolun trafik yüklerini taşımak ve bu yükü taban zemininin taşıma gücünü aşmayacak şekilde taban yüzeyine dağıtmak üzere altyapı üzerine inşaat olunan ve alt temel (temel altı) ile temel ve kaplama tabakalarından oluşan kısmı üstyapı olarak adlandırılır.

Üst yapı projeleri ;
-Konutlar,
-Sağlık hizmeti yapıları,
-Eğitim hizmeti yapıları,
-Alışveriş merkezleri,
-Ticari binalar,
-Otel yapıları gibi örneklendirilebilir.